Wiki

Какво е децентрализиран консенсус механизъм

За да си отговоря на този въпрос ще тръгна по обратния път. Какво е централизиран „консенсус“ механизъм? Казано по друг начин това представляват механизмите, които всички ние познаваме. Правилата се налагат някъде отгоре и думичката консенсус е за благозвучие. Такъв тип механизми на управление характеризират почти всички държавни и корпоративни структури. Това са вертикални структури в които колкото си по-надолу в йерархичната стълбичка толкова по-малка част от наградата за твоето участието остава за теб и толкова по-голяма част се разпределя за всяко едно стъпало над теб. Решенията също се взимат по аналогичен начин – колкото по-надолу в пирамидата се намираш, толкова по-малко участие в решенията имаш. Разбира се че тези правила имат своите изключения, но в общия случай е така. Дотолкова сме свикнали да съществуваме в системи с вертикално, йерархично управление, че за много хора самата идея за децентрализация, доверие и консенсус на едно място звучи нелогична и практически неизпълнима.

Какво е децентрализиран консенсус механизъм

Проблемът на хоризонталните структури е че волно или неволно всеки иска да дръпне килимчето към себе си. С времето това се е превърнало в масова йерархично наследена идеология. В рамките на система в която няма йерархия, няма лице или организация, която да задава и следи правилата се появява следният проблем – Кой казва кое е правилно? Кой решава кое е допустимо? Кой раздава правосъдие? Как се запазва синхронът в мрежата?

С риск да ме посочиш като Биткойн максималист – не не съм, но ще използвам за пример консенсус механизма, който използва Bitcoin Core протоколът. С разлика в атрибутите на всеки блокчейн много от тях използват сходни хоризонтални децентрализирани консенсус механизми.

1. Биткойн мрежата има 5 основни типа участници: копачи, програмисти, търговци, exchange-и, потребители.

2. За да влезнеш в мрежата, без значение като какъв тип от 5-те, трябва да свалиш софтуер и да го синхронизираш с мрежата. Със процеса на синхронизацията ти казваш „аз се синхронизирах с текущите правила (актуалната версия на протокола)“. Само след синхронизация можеш да взаимодействаш пълноценно с мрежата. Комуникацията между участниците на протоколно ниво НЕ ИЗПОЛЗВА ДОВЕРИЕ В НИКОЯ ФАЗА.

…и започват да изплуват въпроси:

Какво би станало ако пусна невалидна транзакция?

Невалидна транзакция е всяка транзакция, която не успява да мине валидация спрямо АКТУАЛНИЯ КОНСЕНСУС МЕХАНИЗЪМ. В момента в който тя стигне до копач, той я проверява, вижда че е невалидна и я отхвърля.

Кой решава дали една транзакция е невалидна?

Транзакцията се съпоставя с правилата включени в консенсус механизмът (спрямо чиито условия всички участници са се съгласили) и ако тя не отговаря на всички правила това я прави невалидна. Тъй като копачите оформят блоковете, преди да започне процеса на създаване на всеки блок, всяка транзакция се валидира.

Ами ако копачът въпреки всичко успее да пусне невалидна транзакция?

Пътят на транзакцията е следния. Аз като потребител подписвам транзакция и я пускам към мрежата. Тя стига до копач. Копачът събира моята и всички останали транзакции, които са стигнали до него, валидира всяка една от тях и създава нов блок от ВСИЧКИ ВАЛИДНИ транзакции. След като създаде блока започва процесът който наричаме „копане“. След като копачът изхаби доста ток и изгуби около 10 мин и да речем че първи изкопае блока, този блок се пуска към мрежата за валидация от останалите копачи. И тук идва въпросът ако аз съм копач, имам ли интерес да включвам невалидна транзакция в блока след като никой друг в мрежата няма ми валидира блока, на всичкото отгоре ще съм загубил време, електроенергия и 12.5 биткойна награда за изкопаването на блока. Не виждам стимула за подобни опити.

Децентрализираните консенсус механизми оформят балансирани структури в които добронамереното участие се възнаграждава, докато опитите за измама остават в небитието. Обикновено сигурността в такъв тип структури е подплътена със солидна криптография и децентрализация на проверката, и просперитета на мрежата пряко засяга просперитета на участниците. Друг плюс е че можеш да започнеш или спреш участието си по всяко време. Без разрешение. Без работно време. Без ала бала.

Остави коментар