Wiki видео

Как работи съвремената икономика

В това видео Ray Dalio красноречиво и с много прости думи обяснява как работи съвремената икономика, взаимовръзките между инфлация, дефицит, рецесия, обеми на банково кредитиране, доходи, дългове, краткосрочни и дългосрочни икономически цикли, цветно принтиране на хартия с официални символи…

Докато го гледате имайте на ум, че зад почти всички големи банкови и инвестиционни структури, стоят малко на брои фамилии и династии – това е висшия финансов ешелон за който рядко се споменава и той е там от векове.

Остави коментар