Крипто 1:1

Биткойн от друга перспектива

Биткойн и криптоикономиката имат толкова много аспекти и отправни точки, от които може да се разгледат, че няма как да опитам да обясня своята гледна точка без да дръпна терминология от научни сфери, които привидно не засягат криптовселената. Но само привидно.

Невропластичност

На биологично ниво ние сме комбинации от електромагнитни импулси, разменящи се между невроните в мозъка ни. Тази интензивна комуникация между неврони представлява нашата съзнателна същност. Това са мислите ни, спомените ни, навиците ни, идеите ни, възприятията, поведението ни, желанията ни, убежденията ни… Всяка промяна на мислите ни, всяко ново познание и умение изисква създаване на нова невронна връзка.
Способността на мозъка да създава нови връзки се нарича невропластичност. Както се досещаш тази способност е значително по-силна при децата. Всички знаем лекотата, с която придобиват нови умения и познания със всеки изминал ден. Те имат добре развита невропластичност и съответно силна адаптивност по подразбиране.

Give me a child until he is 7 and I will show you the man.
-Aristotle

С напредването на възрастта факторите, които отговарят за невропластичността на химично ниво леко поизчезват. С това отслабва и способността и желанието към ново познание, нови идеи, интересът към различни подходи и гледни точки, създаване на нови положителни и отхвърляне на стари и вредни навици.

Тази тенденция към плавно закърняване на умствените процеси допълнително се засилва от нискокачествена храна, занижена психологическа хигиена, физическа немарливост и недостатъчно движение, склонност към предрасъдъци, неспособност за продължително задържане на вниманието си върху една тема, липса на време за дишане и липса на мотивация за дълбоко проучване, което съвсем логично обяснява скептичното отношение и често присмех на повечето зрели хора към почти всяка радикално нова информация и идея. За да не остана погрешно разбран – здравословният скептицизъм е задължителен, но също и широкото периферно зрение комбинирано с критична мисъл.

Случвало ли ти се е, когато си наумиш нещо, приятел да ти казва „а бе човек вече сме малко стари за това“. Не знам за теб, но на мен този израз ми действа като инжекция адреналин и ми дава допълнителен тласък в посоката, за която „се предполага че съм изпуснал времето“. В крайна сметка интуицията ти знае най-добре кое е правилно и кое не.

Вече е доказано, че процесите, при които невропластичността на възрастен човек отслабва, могат не само да се забавят, но са и нацяло обратими. И тук вече „а бе човек, вече сме малко стари за това“ започва нацяло да губи смисъл. (препратка към творчеството на Bruce Lipton)

Казано простичко Невропластичността по дефиниция е способността на мозъка ни да се адаптира към променяща се околна среда. Към това бих добавил и способността ни да подлагаме под въпрос убежденията си, колкото и добре структурирани и обосновани на пръв поглед да изглеждат те. Мозъкът има свойството неволно да ни заблуждава, затова максимално безпристрастна проверка от различни източници никога не е излишна.

Препратка към Jill Bolte Taylor
Дефиниция от Wikipedia

Когнитивен Дисонанс

Психологията разглежда когнитивния дисонанс като умствен дискомфорт, психологически стрес, породен от срещата на две противоречащи си идеи или събития.
Например моментът, в който силно религиозен човек започне да изучава в дълбочина корените и на други религии и осъзнае че всичко, което е учил за религията си, е всъщност поредната интерпретация на една или няколко дебели книги, писани от някой, някога и превеждани десетки пъти на всякакви езици от кой знае кой, кой знае кога и кой знае с каква цел. Или запален футболен фен да разбере, че треньорът на любимия му отбор играе задкулисни игри с ръководството на основния противник. Или редови банков чиновник да прочете и прозре дълбочината в whitepaper-а на Сатоши.

Това е моментът в който настъпва когнитивният дисонанс. Моментът в който мозъкът на химично ниво влиза във режим „бий се или бягай„. В този момент губиш земята под себе си, цялата ти система от вярвания рухва и се отключват инстинктивните, рефлексните реакции. Обикновено присмехът и агресията са сред първите защитни реакции.
В такива моменти вероятността за адекватни и обмислени действия е ниска. Но ако осъзнаеш, че си в състояние на когнитивен дисонанс в момента, в който то настъпва, психологическите сривове могат да се контролират значително по-лесно. От собствен опит бих добавил, че за преодоляване на когнитивния дисонанс е нужен съзнателен стремеж към оптимално и адекватно менажиране на дискомфорта от нови и непознати идеи, перспективи и обстоятелства.

Дефиниция от Wikipedia

Ефектът на Дънинг-Кругър

Ефектът на Дънинг-Крюгер е когнитивна склонност, при която неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, поради което погрешно оценяват способностите си много по-високо от средното. Тази склонност се приписва на метакогнитивната неспособност на неквалифицирания да разпознава грешките си.

Действителната компетентност, от своя страна, може да отслаби самочувствието, тъй като компетентните личности могат погрешно да допускат, че другите хора са носители на равностойно на тяхното разбиране или познание. Както заключават Дейвид Дънинг и Джъстин Крюгер, „погрешната оценка на некомпетентните произтича от грешка относно самия себе си, докато погрешната оценка на високо компетентните произтича от грешка относно другите“.

Дефиниция от Wikipedia

Равновесието на Наш (Nash equilibrium)

Във теория на игрите, Еквилибриумът на Наш е концепция за създаване на баланс в игра с двама или повече участници, в която всеки участник знае стратегията за баланс на всички останали участници и никой от участниците не може да спечели каквото и да било, ако промени само своята стратегия.

Ако всеки участник е избрал стратегия и никой участник не може да извлече полза променяйки своята стратегия, докато останалите спазват стратегиите си непроменени, то тогава настоящият набор от стратегически избори и съответните печалби представляват Равновесието на Наш.
Равновесието на Наш е и една от основните концепции в Теория на игрите.

Казано простичко – Алис и Боб са в Равновесието на Наш когато Алис взима най-добрите възможни решения, взимайки впредвид мнението на Боб, докато мнението на Боб остане непроменено, и Боб взима най-добрите възможни решения, взимайки впредвид мнението на Алис, докато мнението ѝ остане непроменено. По същата логика една група е в равновесие ако всеки участник взима най-доброто решение, съобразявайки се с мнението на всички останали, дотогава докато мнението на останалите остане непроменено.

Анархия, Суверен и Алодиално право

Анархия – толкова популярна и широко употребявана дума с толкова погрешно тълкуване.
Думата Анархия идва от древногръцки език – ἀν-αρχία (an-archia). Тя се състои от две части – представка за отрицание „an“ (без; в отсъствието на) и съществителното „archon“ (господар; владетел; управник).

Анархия не означава „без правила“. Анархия буквално означава „без управници, без господари“.

Думата Суверен идва от латинското наречие „super“ („отгоре“, „свръх“) и съществителното „regnum“ („управление“, „контрол“). Изхождайки от това Суверен е „този, който има контрол и управление над друг/други“.

Към последните две дефиниции бих добавил и един доста позабравен правен термин – Алодиално право на собственост (Allodial Title).

Използвал съм материали от Wikipedia.
Изображение: diygenius.com

Остави коментар