видео Крипто 1:1

Hashgraph, бъдещето на блокчейн?

Какво е DAG (Direct Acyclic Graph) и как Hashgraph надгражда тази технология?
Кой са проблемите, които остават нерешени от PoS & PoW блокчейните и как Hashgraph ги решава?
Как се решава проблемът с времевия отпечатък?
Как работи Hashgraph консенсусът?
Кой може да бъде node и как комуникират нодовете в Hashgraph?
Може ли да има Hashgraph базирани криптовалути?
Може ли да има отворен, децентрализиран Hashgraph?
Какво е Asynchronous Byzantine Fault Tolerance?
Може ли да се постигне Nash Equilibrium без mining и staking?
В тези две видеа създателят на Hashgraph Leemon Baird обяснява идеите, подходът и функционалността на Hashgraph.

изображение: sofocle.com

Остави коментар