Крипто 1:1

Lightning network

Този пост е опит да обясня как функционира Lightning Network – ще използвам лесно разбираема аналогия и ще избягвам сложните детайли засягащи криптографския слой, който валидира цялата система. Следващите редове ще сa аналогии от реалния живот представящи, какво е Lightning Network и как логически работи. Подобно опростено обяснение ще остави настрана много от важните детайли, които са добре документирани в Lightning Network technical documentation. На моменти тези аналогии може да ви се сторят странни, и в повечето случаи те не са приложими към реалността. С използването им ще се опитам да обясня операции, които се осъществяват в компютърна мрежа, способна да менажира стотици хиляди договори в секунда и без риск от грешка.

Така, нека да започнем като си представим малък град, в който всички се разплащат със злато. Трябва да сме наясно, че подобна ситуация си е съвсем реална, тъй като това е бил начинът за разплащане хиляди години в историята. Но тук идва въпросът доколко е практично да разнасяш злато със себе си навсякъде: от една страна – от мерки за сигурност, от друга – то е трудно делимо, когато става въпрос за много на брой малки раплащания в рамките на един ден.

За този пример нека си представим, че ние подхождаме така, както банките са подхождали в Дивия Запад.

Вместо да разнасяш злато със себе си навсякъде, можеш да депозираш златото си във банка и да носиш само лист хартия, който го представлява; хартия, която е погасима в злато, ако отидеш в банката и си го поискаш. Както знаем, така са работили финансите в Дивия Запад. Всяка една банка издава свой златен сертификат за депозит, който може да се замени за стоки и услуги в градчето. След като всеки в градчето приема тази хартия за „ценна колкото златото, което стои зад нея“, този метод работи добре много години. Хората не трябва да носят златото си с тях навсякъде, нито пък трябва да разделят всяко късче, което притежават на много парчета, за да могат да платят малки суми тук и там. Важно е да знае, че тези хартиени сертификати могат да се разменят за физическо злато в банката, без значение дали лицето притежаващо хартията е депозирало първоначално златото или не. Фактът, че всеки може да поиска златото от банката срещу хартиен сертификат, е проблем със сигурността, тъй като тази хартия може лесно да бъде открадната. В контраст Lightning Network решава този проблем със сигурността перфектно.

Сега, използвайки тази аналогия, нека да се опитаме да разберем как точно работи Lightning Network. На пръв поглед може да изглежда драматично по-усложнена ситуация от тази в Дивия Запад, но трябва да имаме наум, че сметките, които са сложни за мен и вас, вероятно няма да са проблем за един компютър. В наши дни компютрите могат да събират, изваждат, умножават или делят две сложни случайни числа милиарди пъти в секунда – нещо, което ние не можем.

С тази аналогия на ум следващото нещо е:

 • Bitcoin представлява златото
 • Bitcoin мрежата и blockchain представляват банката, но за разлика от обикновена банка, те не могат да упражняват частичен банков резерв (да издават сертификати със стойност по-висока от депозираното златото). Всеки сертификат представя реално, физически 100% същестуващо депозирано злато (в този случай Bitcoin). Така в нашето измислено градче имаме нещо също така несъществуващо в реалния свят – перфектно коректна и некорумпирана банка с 100% съответствие между сертификати и златен резерв.

В тази аналогия следните дефиниции са истина: Банката е абсолютният арбитър за истинност; банката притежава всичкото злато; банката решава, кой да вземе злато и в какво количество; банката не може да бъде излъгана, защото знае с абсолютна сигурност, дали подписан договор е истина или не – нещо, което не може да се фалшифицира. Съществуването на всички тези условия в перфектен унисон звучи невъзможно, но всички те са реалност в биткойн мрежата чрез силата на криптографията и са матиматически доказуеми. Доказателството включва много на брой технически детайли, които се опитвам да избегна с цел да запазя презентационния облик на статията, така че нека да прескочим математическите и криптографските детайли и да държим нещата простички. Ако все пак искате да се разровите в криптографските механизми и как те правят възможна тази привидно невъзможна ситуация, се насочете към някой курс по криптография.

В нашето измислено градче нещата работят малко по-различно с наличието на Lightning Network като система за разплащане. Няма хартиени пари, които свободно сменят притежателя си при покупко-продажба. „Сертификатът за депозит“, който всеки може да обърне обратно в злато, също не съществува. Вместо това имаме договори между участниците – легални договори, които са наложени от банката и използват стриктни правила.

Да речем името ви е Боб фермера и искате да правите бизнес с Магазина в градчето. В модела на Lightning Network, Боб и магазинът трябва да сключат договор с банка. Първоначално всеки от тях трябва да депозира злато в банката. Да речем Боб депозира злато за $100, за да прави бизнес с Магазина. В този първи пример Магазинът не е депозирал нищо, но може, ако желае. И Боб и Магазинът влизат в договор, като се съгласяват с набор от стриктни правила, посочени от банката. Преди да напуснат банката двете страни (Магазинът и Боб) си разменят касова бележка, съдържаща първоназалния баланс – $100 за Боб и до момента – $0 за Магазина (защо $0 за магазина ще говорим по-късно).

Веднъж след като са отворили този взаимен банков акаунт, Боб може да купува стоки на стойност $100 от Магазина. В първия ден Боб купува от Магазина чук на стойност $5. Без Боб да докосва банкноти или злато на стойност $5, той подписва бележка, която казва, „От $100, които депозирах в банката, нека $5 да отидат в Магазина и $95 да останат при мен“. И Боб и Магазина се подписват на тази бележка, и двете страни задържат по едно копие от нея. Така Боб има копие на бележката подписано от Магазина и Магазина има копие на бележката подписано от Боб. До момента никой от тях не се е подписал върху копието, те ще направят това когато отидат до банката да затворят договора. Както се вижда до момента, никакви пари не са сменили собственика си, а двете страни си разменят бележки за разплащане в счетоводна книга създадена от тях. Също забележете, че банката не знае за тази транзакция, както и изобщо не я интересува какво те си разменят. Всъщност дори Боб и Магазина да направят хиляди транзакции, всичко, от което банката се интересува, е финалният баланс – последната касова бележка, която ще си разменят.

На следващия ден Боб се връща в Магазина и купува пирони за $1. Процедурата е същата като предния ден. Две копия на новата бележка са написани, в които пише, че Магазинът има $6 от $100 депозирани в банката и Боб има оставащите $94. Всяка от двете страни подписва бележката на другия, но все още не са подписали собствените си копия.

Тук идва една интересна точка. Бележката от предния ден в която пише че Магазина взима $5 а за Боб остават $95 може да бъде унищожена. Тя вече не е необходима. Освен ако някой просто не иска да си пази архив, няма друга цел, с която да се пази, тъй като тя вече не е актуална и не представлява последното споразумение между двете страни за баланс – $94 към $6.

По всяко време и Боб, и Магазинът могат да затворят акаунта (каналът за разплащане) между тях. И двамата от тях имат валидно подписани копия на последната касова бележка с баланса и банката ще ги уважи, защото – нали помните, банката има уникалната криптографска сила да знае с абсолютна сигурност дали подписите са истинни или не. От мерки за сигурност участниците в договора, не подписват своите копия от касовите бележки до момента, в който не рашат да затворят акаунта. Слагането на подписи върху своя баланс се случва чак когато отидат до банката, за да затворят акакунта си. Тогава банката проверява дали подписите са валидни като разделя и разпределя златото в полза на двамата сългасно това, което е описано в баланса (това не се случва веднага – по този въпрос ще говорим по-късно). Банката няма нужда да знае за извършените транзакции межуд Боб и Магазина. Банката нацяло не се интересува от това. Всичко, от което банката се интересува, е дали последната касова бележка между двете страни е валидно подписана.

Банката не е благотворително дружество. За услугата по отваряне и затваряне на акаунта ще има минимална такса, но за целите на тази дискусия размера на таксата не е релевантен; това просто означава, че при стартирането на акаунта и транзакциите, банката може да задържи по 5 цента от $5 и от $95  и с тези 10 цента да покрие разходите по таксите за услугата. Естествено всяка от страните може да реши да плати всичките $0.10 цента такси, ако така прецени. Двете страни могат да се договорят кой каква част от таксите ще плати още в началото при подписването на договора.

Надявам се с тази аналогия започва да се изяснява как работи Lightning Network. Докато Боб и Магазинът поддържат определен баланс помежду си те: (а) няма нужда да разменят пари, а просто подписани и датирани касови бележки, представляващи баланса между тях); и (б), банката няма нужда да знае за всяка една транзакция помежду им. Единственото, от което се нуждае банката, е крайният баланс за да разпредели правилно стойността. Презумцията е, че на банката можем да се доверим на 100% и тя е безпогрешна, което е абсурдно предположение в реалния свят, както всички знаем. При всички случаи – и това е най-изключителната част – със силата на биткойн блокчейн и интелигентни договори, тази презумпция е реалност.

Всеки път, когато Боб си купи нещо от Магазина и обменят копия от касовата бележка, всеки от двамата подписва бележката на другия. Много е важно да се отбележи, че те не подписват тяхното копие, а само копието на другия! Причината е, че в момента, в който копието е подписано и от двете страни, то може да бъде представено пред банката от коя да е от страните за прекратяване на акаунта, и банката ще удовлетвори това искане след валидация на подписите. Ако Боб подпише своето копие на касовата бележка и го изгуби какво се случва? Нека предположим, че Боб подписва копието си и го изпуска на земята. Някой го намира и може с него да отиде до банката и да поиска съответната сума, принадлежаща към подписаната касова бележка. Важно е да се отбележи, че никой освен Боб и Магазина не може да се възползва от оставащата сума в баланса на двете страни по никакъв начин, дори и да намери подписана от двете страни касова бележка. В договорът с банката се посочва, че при затваряне на акаунт и Боб и Магазина ще получат толкова, колкото е описано в последната подписана от двамата касова бележка. Без значение кой ще занесе бележката в банката, балансът по акаунта се разпределя между Боб и Магазина, както е описано в бележката. Но защо изобщо трета страна ще носи бележката в банката, ако знае че няма да спечели нищо от това? Отговорът е прост – дори и в Дивия Запад някои хора са просто криви.

Това е причината никоя от страните да не подписва бележката преди да са решили да приключат с транзакциите помежду си и да я представят на банката. Касова бележка подписана само от единия участник е напълно безопасна за крадене. Всъщност Боб може да я мултиплицира и разпрати за съхранение в различни локации. Касовата бележка е много важна за Боб и Магазина, защото, ако който да е от тях я загуби, изпълнението на договора пред банката става невъзможно и никой от тях няма да получи това, което има в акаунта. Това е причината бележката да има повече копия, ако се случи с някое от тях нещо, да има вариант за възстановяване.

До момента някои от тези мисли може би са ви минали през ум: Какво ще стане, ако Боб реши да представи някоя от по-старите касови бележки пред банката? Например, ако след като си е купил стоки за $100 от Магазина, той се опита да представи стара касова бележка от началото на отваряне на акаунта, когато балансът му е бил $100. Как банката да знае, че не е редно да уважи това искане? Ето тук нещата стават малко ловки. Ако коя да е страна реши да затваря акаунт, банката не изплаща веднага дължимото, дори и касовата бележка да е подписана. Преди банката да изплати парите на Боб, които той изисква, тя се свързва с Магазина и пита „Хей, Боб иска да затови акаунта с този баланс – това ок ли е за теб?“. При което Магазина отговаря „Разбира се, че не. Това не е коректно! В последната касова бележка, която имам пише, че той ми дължи $100 и (като включим магията на криптографията) аз мога да го докажа!“ Магазинът представя последната подписана касова бележка и банката казва, „Ок, ти си прав, Боб е лъжец и скамър. Заради опитът му да те излъже ще претърпи неустойка в размер на цялата сума и ти ще получиш цялата сума от $100!“

Наказанието за опит за заблуда на банката струва цялата сума, която е внесана по конкретния акаунт.

Ето и може би най-критичната част – начинът, по който работи системата. Въпреки че всеки може да представи подписана и валидирана касова бележка, банката изчаква кратък период, в който всички страни по договора могат да оспорят валидността, като просто представят касова бележка с по-нова дата. В нашия случай Боб криптографски подписа по-новата касова бележка и този подпис е достатъчно доказателство, че тази бележка е по-нова от вече представената. Това е пример за подход при разплащане, който на практика не може да съществува в материалния свят, но може да служи като неуспоримо доказателство в система базирана на криптография и солидна математика. Без този времеви прозорец, в който всяка от страните може да оспори и да докаже неуспоримо правотата си, цялата идея за такава система би била излишна. Биткойн мрежата е най-мощната създадена до момента система за проверка и маркиране на времеви отпечатък и Lightning мрежата използва този факт, за да превърне една такава на пръв поглед трудно постижима идея за осъществяване на финансова комуникация в реалност.

Като има на ум наказанието, което банката ще наложи в случай на опит за измата, Боб е силно мотивиран да не прави опити за измама.

До този момент може би сте забелязали, че тази аналогия не би трябвало да работи коректно в реалния свят, тъй като в реалния свят не е толкова лесно да се валидират датата и подписа със 100% сигурност. За разлика от реалния свят, в света на компютърните мрежи и със силата на криптографските подписи това е абсолютно постижимо.

Сега, нека разгледаме няколко по-екстремни случая. Какво се случва, ако Боб представи невалидна бележка, Магазинът забележи, но не каже нищо по въпроса. В този случай транзакцията ще се изпълни, тъй като подписът е валиден и никоя от страните не е възразила за правотата на бележката. Времевият прозорец предотвратява участниците да се мамят, поради високият риск, че в този прозорец някой ще представи последната касова бележки с реалния баланс към момента. В реалния свят известяването от страна на банката се случва чрез телефонно обаждане. В света на биткойн това известяване се случва под формата на транзакция публикувана в биткойн мрежата; тази транзакция не е валидна докато не мине определено време, но всеки може да я види и следи, включително в тази аналогия и Магазинът.

Може би се чудите какво ще стане, ако Боб представи невалидна бележка с надеждата банката да не успее да извести Магазина преди времевия прозорец да изтече. Тогава какво? Кой знае, например Магазинът може да е затоверен за празниците и Боб си мисли, че може да се възползва от това и банката да приеме неговата бележка за последна, тъй като Магазинът не е успял да се впише във времевия прозорец с възражението си. Това всъщност е проблем. Ако участниците не следят внимателно всеки опит за предварително затваряне на акаунт и изпуснат крайния срок за възражения, те могат да бъдат измамени. В Lightning Network има системи, които работят 24/7 и наблюдават затварящите транзакции изпратени към блокчейна, за да се подсигурят, че такъв тип измама няма да се случи. Механизмът, който налага това е следният: всеки път, когато участниците ъпдейтват касовите си бележки, паралелно създават и страничен договор; ние ще го наричаме „искова транзакция“. Това е подписан договор, който е валиден единствено, ако някой от участниците опита да затвори акаунта злонамерено. Това е единственото условие, при което договорът (исковата транзацкия) ще се изпълни; при добронамерено прекратяване на акаунта този договор се нулира. В исковата транзакция участниците се съгласяват да платят минимална сума на някой, който може да покаже последната валидна касова бележка на банката. Споделяйки тази касова бележка с група хора, те имат стимул да преследват всеки опит за измама чрез преждевременно затваряне на акаунта, защото те ще бъдат възнаградени за това. Въпреки, че това би било много рядко явление, ако все пак някога се случи, ти може да си сигурен, че исковата транзакция защитава депозита ти; дори и ако не си способен сам да отчетеш, че има нередност при затварянето на акаунта в определения времеви прозорец.

До тук представих обяснение за финансови транзакции между двама участници без реално те да са си разменили пари директно. Но какво се случва ако Боб реши да плати на някой, с който нямат съществуващ акаунт. Ако това е някой, с който често правят бизнес, Боб може да обмисли възможността да си отвори нов акаунт специално за тази цел и да започнат да комуникират финансово по същия начин както с Магазина. Но все пак, ако Боб иска да направи еднократен превод към Алис, има много разправия по отваряне на нов акаунт само за едно плащане и не си струва занимаването. За щастие, Боб няма нужда да се задълбава толкова отново. В това градче от Дивия Запад, да се върнем на примера от преди малко, почти всеки има установени бизнес връзки с Магазина. По този начин Боб може да плати на Алис като използва Магазина за посредник. Решението всъщност е относително просто. Боб може да изпрати $10 на Алис като помоли Магазина да му посредничи. Първо Боб променя баланса си с Магазина, след което магазина променя баланса си с Алис за една и съща стойност. Както се вижда никакви пари не са се разменили, просто участниците по веригата са ъпдейтнали баланса помежду си.

Можем да задълбочим този сценарии още малко. Нека предположим, че Алис няма отворен акаунт с Магазина, но пък има с Ковача, който пък на свой ред има отворен акаунт с Магазина. В този сценарий Боб може да си промени баланса с Магазина, който да си промени баланса с Ковача, който да си промени баланса с Алис. Има една теория, която често се цитира – six degrees of separation, която защитава твърдението, че всеки от нас може да се свърже с всеки друг през 6 логически връзки. По същия начин в Lightning Network, всеки може да се разплати с всеки през един, двама или може би три посредника по пътя. Всъщност процесът на свързване на участници през съществуващи отворени акаунти/канали е основата, върху която Lightning Network оперира. Изполвайки я, всеки може да се разплаща с всеки през вече съществуващи канали, без да има нужда да си отваря депозит в банката. С този подход на промяната на баланса на всеки е в съгласие с балансите на всички останали участници, ефективно можеш да движиш капитал от едно място на друго без физически да има досег до пари изобщо.

Може би изглежда, че тази система е много комплексна и неефективна, тъй като всеки трябва да може да плати на всеки друг – да, в реалния свят това ще е проблем. Балансът на всеки по веригата да се променя всеки път, когато една транзакция трабва да мине през 10 участника например, звучи като непрактично бреме. Но за разлика от обикновения човек, за един съвсем обикновен компютър не е проблем да умножи няколко милиарда числа за една секунда.

Досега избегнахме да се потопим прекалено дълбоко в техническите детайли, дефиниращи как точно работи тази система. Успях да обясня чрез простички аналогии как двама души или две институции могат да изпълняват финансови транзакции без риск и без да обменят физически пари, до момента, до който имат отворен депозит. За съжаление, да се обясни как работят и какво гарантира сигурността на multi-hop разплащанията (разплащания през посредници) с аналогия от Дивия Запад би било доста трудно. Затова следващото обяснение го приемете като много грубо очертание на това как multi-hop системите работят.

Нека да се върнем към простия пример с Боб и как той иска да плати на Алис, като използва Магазина за посредник. Тук е нужен начин да се гарантира, че парите на Боб ще бъдат правилно насочени към Алис. Начинът, по който това се постига, е чрез създаване на временен страничен договор между всички участници. Първоначално Алис споделя тайна с Боб – за този пример нека това да е гатанка. След това Боб създава договор с Магазина и този договор включва гатанката като допълнителна клауза, от която изпълнението на договора зависи. Магазинът може да пусне парите към Алис, само ако знае отговорът на гатанката. До момента Магазинът не знае гатанката – Алис е единствената, която знае отговора. Когато Алис получава копие от договора от Магазина, тя предоставя отговора на гатанката, като по този начин отключва транзакцията. Ако има много участници по веригата до Алис, никой от тях няма възможност да придобие парите, тъй като никой от тях не знае отговора. Всеки участник във веригата изпраща на следващия договора с прикрепената гатанка като допълнителна клауза, докато договорът стигне до Алис. Ето веригата от събития, свързани с този пример:

 1. Боб иска да плати на Алис $10
 2. Алис дава на Боб гатанката директно
 3. Боб казва гатанката (без отговора) на Магазина с изискване да прехвърли нататък по веригата $10
 4. Тук Магазинът създава страничен договор за $10 с Алис, записвайки гатанката в условията, което доказва, че той има парите от Боб, тъй като единствения начин Магазина да знае гатанката (без отговора) е той да я е научил от Боб.
 5. След като Алис потвърди, че плащането е пратено от Боб, чак тогава дава отговора на гатанката на Магазина, което изпълнява страничното условие. Сега всеки е доволен (за да сме наясно, това, което всъщност се случва в мрежата, е че вместо „гатанка“ и „отговор“, има математическо уравнение с два компонента; единият компонент служи за „гатанката“, а другия – за потвърден математически отговор).
 6. Това че всеки знае и гатанката и отговора, доказва, че парите са правилно насочени и достигнали целта си по веригата.

Lightning Network е система за обмяна на подписани договори, която дава право на достъп на участниците в нея до предварително депозирани средства по безопасен и сигурен начин. Биткойн мрежата заема ролята на перфектния съдия – тя може да валидира всеки договор с абсолютна точност и правдивост. Тези договори по своята същност са математически задачи, които трябва да бъдат решени и биткойн мрежата може с абсолютна прецизност да наложи правилата на всеки договор, пуснат към нея.

В това накратко се изразява гениалният замисъл зад Lightning Network. Амбициозен и дързък начин за практическо приложение на интелигентните договори; договори, които не са наложени от истински съдия, а са налагат от силата на биткойн мрежата и невъзможна-за-разбиване математика.

Нека избягаме от аналогията с Дивия Запад за момент, ето обобщение по въпроса „Какво е Lightning Network“:

 • Lightning Network е добавка към биткойн мрежата, която използва заключени във времето, хеширани интелигентни договори за безопасен обмен на стойности
 • Всички транзакции в Lightning Network са биткойн транзакции, но непотвърдени биткойн транзакции. Това са транзакции, следствие на вече съществуващи и потвърдени транзакции, които се намират в блокчейна.
 • Използвайки интелигентни договори, транзакциите в Lightning Network не са транзакции в традиционния смисъл. Участниците просто се подписват под договор, представляващ съгласието им относно баланса на съществуващ акаунт. Това се прави сигурно и безопасно. По такъв начин се спестява публикуването в биткойн блокчейна на всяка транзакция между страните в него. Това засилва сигурността, предпазва разпространяването на лична информация и спестява трафик на биткойн блокчейна, като същевременно го скалира неимоверно. Погрешно е транзакции от Lightning „мрежата“ да се смятат за отделна част от биткойн транзакциите. По своята същност те са биткойн транзакции, и единственото нещо, което думата „мрежа“ в името подсказва е, че поддържа механиката на безопасно и сигурно подписване и препращане на тези биткойн транзакции измежду участниците в системата.

В някои аспекти Lightning мрежата е супер ефективна, но има и аспекти, по които трябва доста да се поработи, за да заработят гладко.

Lightning мрежата се справя много добре с:

 • The Lighting Network има потенциал да поддържа милиарди транзакции без такса (или с супер минимална такава), тъй като единствения обмен, който се случва между участниците, е ъпдейтване на баланса на двете страни и ревизия на подписаните договори. Този процес изисква главната биткойн мрежа да има капацитет да поеме брой транзакции равен на броя на участниците, които искат да отворят и затворят канали. Към момента размера на блока в биткойн мрежата ограничава броя на участниците, които искат да отварят и затварят канали, само до няколко милиона. Биткойн мрежата не е способна да поддържа огромен брой активни потребители без да се скалира по един или друг начин. Още повече тя трябва да се скалира до там, че да може да поддържа всеки участник в Lightning мрежата да отваря и затваря канали за плащане, когато си поиска.
 • Lightning мрежата позволява трансфер на екстремно малки стойности. В реалния свят пренасянето на една стотна от 1 стотинка би било непрактично и неефективно. Но през Lightning мрежата това е съвсем стандартна операция и на практика безплатна. Може би се питате „На кого му е притрябвало да трансферира подобно миниатюрно количество стойност?“. Светът ни става все по електронно взаимосвързан, не само милиарди хора са взаимносвързани чрез електронни устройства в мрежи, но скоро ще има и милиарди „неща“ свързани по същия начин. Възможността милиарди устройства да обменят миниатюрни количества стойност безплатно ще трансформира света такъв, какъвто го познаваме. Например, ако искаш да платиш 1/5 от 1 стотинка всеки път, когато искаш да чуеш или гледаш онлайн твое любимо парче, или да прочетеш някоя интересна статия. По този начин ще можеш директно да изпратиш миниатюрна стойност на изпълнителя/автора, сборувани тези малки стойности, изпратени от милиони потребители, биха се развнявали на прилична сума за автора (@see ‘Office Space). В замяна на тези малки плащания артистът може да премахне досадните реклами, без да е необходимо да се създава абонамент. Може да заплаща за Wi-Fi услуга, всякакъв подобен вид услуга в рамките на наносекунди. Просто заплащаш миниатюрна сума за това, което искаш да видиш на момента директно, без посредници. Представи си, че си музикант и току-що си създал ново парче. Можеш да пуснеш парчето онлайн и всеки, който иска, да го чуе срещу 1/10 от стотинката. Може твоето парче да се хареса и да стане популярно и няколко стотин хиляди души си го пуснат онлайн по няколко пъти, което би им струвало 1/2 от стотинката за  5 слушания и би натрупало няколко милиона слушания. В замяна артистът би получил няколко хиляди лева само за тази песен – без да са замесени посредници/компании/корпорации и на практика без такси за всяко едно минимално заплащане. Всичко си минава през неговия канал за разплащане по 1/10 от стотинката на слушане. И кой не би платил 1/10 от стотинката за слушане на готино парче. Както виждате много висока честота и ниска стойност на микротранзакциите отваря изцяло нов начин на прехвърляне на стойност в интернет.

Потенциални пропуски в Lightning мрежата:

 • След като всички плащания в Lightning мрежата са базирани на депозираната в началото сума в биткойн блокчейна, стигаме до проблем със свързването (aliasing problem). Ако имаш отворен канал с $100 в него, а искаш да изпратиш $101 – няма как да стане. Първо трябва да затвориш този канал и да отвориш нов с $101 в него. Това би могло да е сериозно неудобство. Проблемът със свързаността изисква предварително да знаеш колко ще харчиш, за да си предвидиш колко да депозираш. Още повече отварянето и затварянето на канали се изизква и техническо време, по-горе вече споменахме причините за това.
 • При отваряне на канал едната страна или всяка страна може да депозира. Без съмнение много бизнеси ще искат да отворят канали с клиентите си. Тези бизнеси ще искат да обвържат определена сума пари с всеки от клиентите си, което за бизнеса означава, че голямо количество капитал просто ще се затвори във канали, чисто и просто за да послужи за бъдещи транзакции. След като не може да се изпраща стойност по-голяма от тази, която има налична по депозита в отворен канал, всеки участник трябва сериозно да помисли какви пари ще вкара в депозита за определен период от време, за да не надцени стойността на паричния трансфер и по този начин да заключи в канала пари, които така или иначе няма да използва.
 • Всеки, който използва Lightning мрежата ефективно, има „топъл портфейл“ (hot wallet), което означава, че тези транзакциите се подписват от софтуер свързан с интернет. Добра практика в съхранението на биткойн активи е да се държат в multi-sig студен портфейл, който не се е докосвал никога до интернет, или да се използва хардуерен портфейл като Trezor като транзакциите се подписват офлайн. В този смисъл, ако Lightning мрежата добие популярност и започне да се използва масово, това би дало повод на хакери да атакуват машините на юзъри в опит да компроментират движението на активите и да ги насочат в посока, различна от тази на потребителя. Въпреки че рискът от подобна активност е нисък, от опит знаем, че когато някой използва софтуер, който е ауторизиран автоматично да подписва транзакции, се крие риск от компроментиране.
 • Вероятно един от най-големите проблеми за решаване пред Lightning мрежата е легалният аспект. Правителствата по света имат обширен репертоар от правила и ограничения за упраление на съществуващите финансови потоци. Тъй като Биткойн мрежата и в частност Lightning мрежата са изцяло нови идеи, по начинът си на функциониране те са коренно различни от всичко познато до момента, и прилагането на досегашните регулативни правила просто не е възможно. Въпреки това държавата/щатът, ще се опита да наложи тези архаични правила, което ще създаде бреме с кошмарни пропорции за всеки, който иска да се впише в „правилата“. Въпреки че в Lightning мрежата, технически никой не „държи“ средствата на другия, се съмнявам, че това ще има някакво значение за регулаторните органи. Предполагам е безопасно да се каже, че всеки бизнес, който осигурява значително количество ликвидност (чрез финансиране на платежни канали) или действайки като посредник при пренасяне на голямо количество стойност, ще бъде третиран като бизнес свързан с парични услуги и ще се наложи да е съвместим с AML/KYC.
 • Идеалният вариант е Lightning мрежата, също като биткойн мрежата, да е напълно децентрализирана. Но поради „проблемът с ликвидността“ (в смисъл, че когато отваряш канал, стойността на депозита трябва да е поне толкова, колко смяташ някога да изхарчиш), има тендеция сред големите бизнес играчи да централизират системата доставяйки тази ликвидност. На теория, всеки Боб, Дейв или Алис може да предложи собствената ликвидност на останалите участници (като върже собствените си биткойни към отворен канал и го предложи като услуга). Но на практика само големи финансови играчи ще могат да го направят в голям мащаб.

В заключение, Lightning мрежата е едно уникално изобретение. То показва изключителната сила на интелигентните договори, договори които имат математическа точност и същевременно се изпълняват с абсолютна прецизност и сигурност от биткойн мрежата. С течение на времето системи подобни на тази постепенно ще заменят финансовата система, такава каквато я познаваме днес, както и ще създадат технологична почва за развиване и интеграция на „интернет на нещата“ – свят с милиарди взаимосвързани устройства способни на директен обмен на данни и стойност и изпълняващи задачи към услугите, които предлагат и доставят.

Lightning мрежата не е конкуренция на биткойн мрежата по никакъв начин, а напротив – тя е добавка към биткойн мрежата. Добавка, която отваря нови възможности за трансфер на стойност. Добавка защитена и подсигурена от най-мощната децентрализира платформа за гарантиране на доверие, позната в човешката история!

повече информация на lightning.network
източник: John W. Ratcliff за letstalkbitcoin.com

Остави коментар