Крипто 1:1

Rootstock – Turing Complete Bitcoin Blockchain

Какво е Turing Complete програмен език

In computability theory, a system of data-manipulation rules (such as a computer’s instruction set, a programming language, or a cellular automaton) is said to be Turing complete or computationally universal if it can be used to simulate any Turing machine. The concept is named after English mathematician and computer scientist Alan Turing. A classic example is lambda calculus.
– Wikipedia

С други думи, за да можем да наречем една платформа, един програмен език или една система за дата манипулиране Turing Complete, то тази платформа или език трябва да съдържа инструменти и атрибути, с които може да се напише от нулата всяка програма, която ви хрумне без помощта на друг език. Например JavaSript, C, Java са Turing Complete.

В този смисъл Solidity, един от езиците, на които може да се пише върху Ethereum мрежата, е Turing Complete. Това е силата на Ethereum мрежата – тя служи като основен слой, платформа върху която могат да се създават различни приложения, върху които приложения могат да се създават допълнителни слоеве с приложения и всички те могат да осъществяват сигурна комуникация помежду си чрез умни договори.

Въпреки че за мнозина Bitcoin мрежата изглежда като някакво подобие на Ethereum, тя е нещо съвсем различно. И в контекста на този пост едно от основните различия е, че биткойн протоколът не е Turing Complete. Този факт носи както позитиви, така и негативи. Един от негативите е, че за разлика от Ethereum, Биткойн блокчейна не поддържа умни договори (освен някои по-основни начини на комуникация между адреси чрез скриптове) и трудно се създават гъвкави приложения, тъй като основната цел на Биткойн мрежата е друга.

Какво е Rootstock

Rootstock (RSK) е peer-to-peer платформа за умни договори, свързана с биткойн блокчейна чрез sidechain (странична верига). Въпреки че умните договори няма да се намират директно върху биткойн блокчейна, Rootstock добавя възможност за изпращане на Биткойн директно във Rootstock чейна през 2-way-peg, които се конвертират към умни биткойни (SBTC) след като попаднат там. Идеята на тези RSK койни е да се използват за взаимодеиствие между умните договори и децентрализирани приложения във Rootstock чейна.

Rootstock няма нищо общо с предстоящия през януари 2018 Super Bitcoin форк.

Как работи Rootstock

Когато адрес изпрати Биткойн до специален адрес, който се наблюдава от 2-way-peg BTC-RSK умен договор, играещ ролята на свързващо звено между двата блокчейна, изпратените биткойни се заключват в биткойн блокчейна – това отключва съответното количество RSK койни и ги изпраща на съответния адрес в sidechain-а. Цялото това двупосочно изпращане на койни между двата блокчейна става възможно чрез 2-way-peg.

RSK използва комбинация от drive chain/side chain/federations, която позволява в зависимост от ситуацията, превключването между децентрализирани и централизирани механизми. Sidechain не може да бъде директно имплементиран в Bitcoin Core без hardfork. Това налага използването на drivechain модел. В този случаи заключените Биткойни се поверяват на копачи, позволявайки им да гласуват къде и кога заключените койни да мърдат.

За да може drivechain механизъм да работи коректно, трябва да се разчита на честността на биткойн копачите, що се отнася до отключването на койните. Така че, за да се активира drivechain моделът, значително количество копачи трябва да преминат към merge-mining в RSK, в противен случай не биха имали стимул да играят по правилата. Когато тези условия са изпълнени, Rootstock приема формата на ефективно работещ sidechain/drivechain.

Ако тези условия не са изпълнени, RSK преминава към третия механизъм – federation, при който група упълномощени страни (например обменни бюра) ще отговарят за отключването на заключените койни. Този процес се извършва децентрализирано измежду всички уполномощени страни с подписването на отключващата транзакция от мнозинството. Това гарантира, че отключването на койните ще се случи само и единствено, когато упълномощеното мнозинство даде своето съгласие.

Виж Rootstock whitepaper

Последствия

Вмъквайки умни договори в Биткойн екосистемата, Rootstock създава значителен потенциал за Биткойн по посока масова употреба на валутата (не само като Store of Value). Така Биткойн от система за трансфер на стойност и собственост има потенциал да се превърне и в инструмент и платформа, която всеки може да използва, за да създава приложения и функционалност, несъществуваща към момента в Core протокола. От друга страна, подобен sidechain ще позволи стотици пъти по-бърз трансфер на транзацкии, което пък ще даде време за намиране на ефективно решение за скалиране капацитета на протокола и мрежата. Във връзка със скоростта, виртуалната машина на RSK е в пъти по-бърза от тази на конкурентни платформи.

Друго предимство на Rootstock е механизмът на копаене, при който без да се добавят излишни разходи или да се извършва допълнителен труд, биткойн копачите получават допълнително възнаграждение преминавайки към merge-mining.

Дали тази добавка ще е устойчива на атаки? Когато се събере достатъчно голяма стойност за компроментиране в нея, ще разберем доколкото тази идея е податлива на атаки.

 

За написването на статията съм използвал частично информация от cryptocompare.com

Остави коментар